DE ONTMASKERING VAN DE CLIMATE CHANGE HOAX

Zoals ik heb uiteengezet in de 10 Fundamentele Vooringenomenheden, Valsheden en Ontoereikendheden van de Reguliere Wetenschap, hebben die ertoe geleid dat de benadering van de reguliere wetenschap ons een gelimiteerde, vervormde en louter materialistische visie op het leven heeft opgelegd, waardoor ons bewustzijn is doordrongen en misleid door de illusies, hallucinaties en leugens die het voortbrengt.

Omdat ALLE AANNAMES & PROJECTIES betreffend de fenomenen die worden bestempeld als "Climate change/Global Warming" zijn gebaseerd op de vooringenomenheden en valsheden van de materialistische wetenschap, is het logisch dat de klimaatveranderingstheorieën een VOLLEDIGE HOAX zijn.

Dit kan ook worden opgemaakt uit hetgeen ik uiteenzette inzake de 10 Fundamentele Vooringenomenheden, Valsheden en Ontoereikendheden van de Reguliere Wetenschap:

"Deze 10 Fundamentele KWESTIES tonen aan dat het helemaal geen zin heeft om aan te nemen dat de reguliere wetenschap en alles wat ze produceert in de vorm van haar veronderstelde cognitie, data, gegevens, projecties om toekomstige gebeurtenissen, beleidslijnen of technologieën te voorspellen, ondubbelzinnig zou resulteren in het verduidelijken van waarheidsgetrouwe uitspraken of conclusies over de wereld, de natuur, de mensheid, onze ziel, onze geest, spiritualiteit, spirituele verschijnselen en religie, de geestelijke wereld, noch over de overblijfselen die zich over de hele wereld bevinden en die van religieuze of spirituele aard lijken te zijn, of (toekomstig) wereldgebeurtenissen, inclusief de aannames en projecties met betrekking tot klimaatverandering”.

Dus alleen indien de wetenschap NIET sjoemelt of manipuleert en zijn beperkingen, gebreken en valkuilen erkent (de nrs. 1-8), die niet praktiseert en derhalve niet beweert dat het de alwetendheid bezit, zou het resultaat in studies, data en cognitie relevant kunnen zijn.

Echter in dat geval zal het ook slechts een gedeeltelijk aspect van de werkelijkheid weergeven, en mag het NIET ONS HELE LEVEN DICTEREN, noch de politiek, noch het beleid en de technologieën die we ontwikkelen.

Dus is het een VOLLEDIG DECEPTIE, en eigenlijk een WAANZIN, dat mensen, organisaties, bedrijven, regeringen, naties en wereldwijde organisaties hun wereldbeeld, hun denken, hun leven, hun beleid, hun technologieën louter en volledig synchroon op een blinde vertrouwenwekkende, dogmatische en "religieuze overtuiging" wijze vormgeven vanuit alles wat de reguliere wetenschap en het intellect ons dicteren met betrekking tot het leven en dus zeker ook m.b.t. klimaatverandering.

Vanwege haar fundamentele vooringenomenheid en onwaarheden kan de reguliere wetenschap simpelweg NOOIT ondubbelzinnig verduidelijkende waarheidsgetrouwe conclusies, projecties, toekomstvoorspellingen, beleid of maatregelen met betrekking tot Climate Change/Global Warming opleveren.

Ervan overtuigd te zijn dat dat wel het geval is, en zodoende implementatie van beleid dat daarop is gebaseerd te bepleiten en na te streven, geeft louter blijk van dezelfde vooringenomenheid en onwetendheid.

Of erger nog: het onthult een kwade wil en een duistere agenda, zoals de marionetten van de Global Cabal zoals Al Gore, Obama en de paus, en van al het Fake en Corrupt News en de Onware wetenschap dat erover naar voren is gebracht!

Het is dus eigenlijk niet eens nodig om erop te wijzen dat hun kern-aanname dat CO2 de opwarming van de aarde zou veroorzaken, slechts een van hun valse veronderstellingen en aannames is en dat hun daarop gebaseerde modellen en projecties slechts gemanipuleerde verzinsels zijn.

Laten we desondanks eens kijken naar enkele van de Hoax-aspecten rond Climate Change/Global Warming die zijn gebaseerd op deze zgn. 'wetenschap', en tegelijkertijd ook enkele zaken rechtzetten over de onware beweringen die ze doet.

Overigens voordat ik dit doe, wil ik een punt glashelder maken:

Het feit dat ik Global Warming / Climate Change a Hoax noem, betekent op geen enkele manier dat ik niet EEN VOORSTANDER ben om veel attenter en voorzichtiger te zijn met ons milieu en het op te ruimen. Integendeel: dat moeten we absoluut juist wel doen!

Maar de manier waarop we dat doen, zal bepalen of we er daadwerkelijk in slagen. En de reguliere wetenschap die ons 'het hoe' dicteert, laat zien dat we zo niet succesvol zullen zijn, hoewel het zelf geen benul ervan heeft hoe het eigenlijk wel moet.

In plaats daarvan moeten we ook onderzoek doen vanuit een holistisch-wetenschappelijke benadering (die is inclusief lichaam, ziel en geest – kwantiteit en kwaliteit) naar wat Climate Change (incl. welke opwarming en verandering dan ook) van onze planeet eigenlijk daadwerkelijk inhoudt.

Hieronder een opsomming van daadwerkelijke feiten die van belang zijn in deze discussie en die de aannames van de reguliere wetenschap weerleggen:


 • Er is absoluut GEEN unanieme overeenstemming onder ALLE wetenschappers [1] over dat wat wetenschappers beweren n.l. dat mensen en de stijging van CO2 de opwarming van de aarde veroorzaken. Bijvoorbeeld zijn er 30.000 wetenschappers die zich gezamenlijk hebben uitgesproken tegen deze bevindingen en zeggen dat het een HOAX is [2]. Vele andere wetenschappers en professoren hebben meer dan ernstige bezorgdheid geuit over het verkondigde relaas en zeggen b.v. het lijkt meer op "een religie" en dat het "totaal onwetenschappelijk" is [3];
 • De temperaturen stegen in feite EERST en DAARNA was er een toename van CO2;
 • CO2 koelt de temperatuur juist af;
 • De natuur draait op CO2 en verandert het in zuurstof, dus we hebben het nodig;
 • CO2 is slechts 0,04% van de totale lucht. De totale lucht heeft dus 85.800 moleculen en de CO2 in de totale lucht bedraagt in totaal 33 moleculen. Van die 33 zijn er 32 afkomstig uit de natuur en 1 wordt veroorzaakt door mensen. Volgens de Global Warming-theorieën zou dit 1 molecuul opwarming van de aarde veroorzaken. Jaja, tuurlijk… tis zo wel een enorm willekeurige vergezochte theorie (zie ook: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BC1l4geSTP8);
 • Er was enige wereldwijde afkoeling in de jaren 70 en opwarming van de aarde in de jaren 40, dus het maakt deel uit van de natuurlijke cyclus in de natuur;
 • Projecties zijn onbetrouwbaar, mee gesjoemeld en gemanipuleerd, en worden zelfs erger wanneer ze over een langere periode worden geëxtrapoleerd.
 • Wetenschappers worden zelfs lucratief betaald [5] om met gegevens te sjoemelen en ze publiceren onderzoek onder hun naam dat ze niet hebben geschreven;
 • NIETS van de voorspellingen van AL Gore zijn uitgekomen. Dit maakt hem een enorme valse profeet en ook een uiterst sluwe, zelfs criminele, angst-demagoog. Hetzelfde geldt voor Obama die Gore's positionering 1-op-1 implementeerde en zei dat het "een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS is”, en dus ook voor de idioterie die de Democraten in de VS verkondigen. Een andere voor de hand liggende valse profeet is de huidige paus, want hij is druk bezig geweest met het keer op keer bepleiten van de theorie van deze Hoax. En de nieuwste en jongste valse profetes is de kwaadaardige snotaap Greta Thunberg;
 • De temperatuur op aarde is volgens satellietgegevens al ongeveer 18 jaar nagenoeg onveranderd en de door collega’s geverifieerde literatuur daaromtrent heeft de voorspellingen over de toekomstige opwarming verlaagd;
 • Zogenaamde claims over de heetste jaren ooit zijn gebaseerd op jaarlijkse temperatuurgegevens die slechts een paar honderdste van een graad verschillen tot tienden van een graad Celsius - verschillen die binnen de mogelijke foutmarge m.b.t. dergelijke gegevens vallen. Met andere woorden, de temperatuur op aarde is in wezen zeer stabiel gebleven zonder tekenen van versnelde opwarming;
 • Ondanks de beweringen dat sneeuw 'verledentijd' is, is de sneeuwval in het winterseizoen gestegen;
 • De stijging van de zeespiegel is al meer dan een eeuw stabiel, met zelfs eerder een vertraging;
 • Er zijn meer bomen op het noordelijk halfrond dan 100 jaar geleden;
 • Ongeveer tweederde van de zuurstof in de wereld komt uit de zee, gegenereerd door fytoplankton (een microscopisch kleine plant), en dus neemt de zee ook CO2 op;
 • Met de ijsberen gaat het over de gehele linie prima, met een hoger aantal sinds de jaren 70 toen er ongeveer 5000 waren. Tegenwoordig zijn het er rond de 35.000;
 • In 2016 was het zee-ijs bij de Antarctica 22% groter dan op het recente dieptepunt van 2012. Het Arctische zee-ijs bevindt zich nu in een "stilstand van tien jaar" met geen significante verandering in het afgelopen decennium;
 • Vulkaanuitbarstingen veroorzaken tevens enorme CO2-uitbarstingen;
 • De magnetische poolverschuiving die plaatsvindt, veroorzaakt de verplaatsing van gebruikelijke temperaturen in gebieden naar andere gebieden;
 • Wordt er rekening gehouden met de effecten van de 11-jarige cyclus van uitbarstingen van de zon met hoe de temperaturen kunnen worden beïnvloed?
 • En wie zegt dat de zeespiegel zou stijgen door het smelten van noordpoolijs? Binnen in de aarde zit n.l. 3 keer zoveel water als in alle oceanen en zeeën bij elkaar. Wie heeft nagegaan of er niet water daaruit omhoog komt?
 • Bovendien: indien er opwarming is, waarom zouden we daar dan zo extreem bezorgd over moeten zijn?

En het is dus vanwege deze problemen dat we ons wereldbeeld opnieuw moeten definiëren en uitbreiden om tot een degelijk, holistisch wereldbeeld te komen dat resulteert in een waarheidsgetrouwe wetenschap, waardoor we goed beleid en maatregelen kunnen genereren, alsook technologieën (producten en diensten) die weldoende zijn voor de mensheid.

[1] https://www.amazon.com/Real-Global-Warming-Disaster-Scientific/dp/1441110526/

[2] http://humansarefree.com/2016/09/over-30000-scientists-declare-climate.html

[3] https://www.cfact.org/wp-content/uploads/2016/11/2016-State-of-the-Climate-Report.pdf

[4] https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html

[5] https://www.climatedepot.com/2017/01/03/craziness-in-climate-field-leads-dissenter-dr-judith-curry-to-resign-i-have-resigned-my-tenured-faculty-position-at-georgia-tech/