Toegepaste Wereldbeschouwing


De Coaching & Consulting die de activering van de 4 basis-tools van het hart kunnen bewerkstelligen is gefundeerd op een wereldbeschouwing waarin op holistische wijze een universeel en zeer modern esoterisch arsenaal zit verweven.

Deze fundering stelt de mens centraal in zijn/haar 4-ledige opbouw die zich openbaart in de ermee corresponderende 4 elementen. Omdat het leven op aarde uit deze 4 elementen is opgebouwd vormen zij de basis voor onze verbinding met de wereld.

Door onze 4-ledige opbouw vertalen zij zich in ons ook als de scheppende krachten die we in ons leven op de ermee samenhangende 4 gebieden kunnen aanwenden.

De 4 basis-tools van de hartekrachten corresponderen tevens met deze 4 gebieden.

De Coaching & Consulting werkt zo vanuit het volgende integrale plaatje:

1. Vuur / Geest / 'Ik' / Openmindedness: Uw identiteit, biografie, idealen en levens-missie, wereldbeschouwing, focus en intentie, "wie staat er aan het roer" ?
In Organisaties: uw mission statement en visie.

2. Licht-Lucht / Ziel / Gevoel voor Waarheid: Uw ziel, uw gaven en kwaliteiten, uw karakteristieke eigenschappen. Uw gevoelswereld, stemmingen, gevoelens en gevoelshoudingen naar anderen. Met uw Ziel kunt u bewustzijns-processen laten plaatsvinden. Uw manier van denken. Waarheid. Vrijheid.
In Organisaties: de beleidsvoering, bedrijfscultuur en Energetica.

3. Water / Levenskrachten / Empathie: Uw talenten, temperament(en), interesse sferen voor bepaalde levensgebieden en beroepen, gewoonte-patronen, nukken, energie-huishouding, bewegelijkheid. Zuiverheid van geweten. Deugden. Liefde. Schoonheid.
In Organisaties: de Organisatie-structuur, de bedrijfscultuur en Energetica, de soepelheid en flow van de werkzaamheden.

4. Aarde / Fysieke lichaam / Intuïtie: Uw constitutie, organen(sterktes/zwakheden), fysiognomie; daadkracht, geaardheid, handigheid. Het goede doen in het ogenblik. Het Goede.
In Organisaties: de contacten met de buitenwereld, behuizing en de diensten/produkten; zijn deze goed (duurzaam) ?

In het Coachings-proces vormen deze 4 gebieden het raamwerk zodat dit gericht toegepast kan worden bij het aan bod laten komen van de issues die er spelen.

In het Consultings-proces vormen deze 4 gebieden tesamen met de 4 basis-tools van de harte-krachten de assessment-tools om gericht en bewust de issues aan te kaarten en daarvanuit oplossingsrichtingen uit te werken.