Hoe werkt het ?


Centraal in de integrale werkwijze van Heartworkz staat het streven naar de bewuste en optimalere activering van de harte-krachten. Dit kan bewerkstelligd worden door te werken vanuit de 4 basis-tools van het hart, t.w.:

1. openmindedness
2. gevoel voor waarheid
3. empathie - inleven in de ander en de wereld, en
4. intuïtie - het goede kunnen doen in de wereld.


Heartworkz heeft haar visie over hoe die activering van de 4 basis-tools van het hart plaatsvindt in haar Coaching & Consulting vormgegeven.

De assessment-tools zijn gebaseerd op de 4 basis-tools zodat gericht nader bepaalt kan worden op welk(e) gebied(en) er issues liggen. Zo zijn deze 4 basis-tools telkens het klankbord in de werkwijze voor particulieren en organisaties, en geven ze richting aan de uit te werken oplossings-mogelijkheden om de issues aan te pakken.

Het fundament van de visie hoe dat te doen zit in de door Heartworkz toegepaste wereldbeschouwing. Daarin zijn de beginselen weergegeven van de 4 basis-tools van de harte-krachten.