Belevings Activiteiten


Heartworkz wendt speciaal ontwikkelde belevings activiteiten aan om belangrijke momenten en fasen in het coachings en consultings proces nauwkeuriger en uitvoeriger aan bod te laten komen. Het betreft spelenderwijs met kunst omgaan. Deze toepassingen leveren een verrijkende ervaring van onderzoek en erkenning, en maken nieuwe creativiteit los. Het biedt de mogelijkheid om spelenderwijs en gestuurd in een dieper gravend ´flow´-bewustzijn te komen, die u andere dingen vertelt dan u kunt bedenken en u een toegang kan geven tot uw intuïtieve bron

De bewustwording en concretisering van het beleefde werkt als een levendige input van scheppende krachten en creativiteit. Dit geeft bewust gemaakte substantie aan de nieuwe opkomende mogelijkheden voor ontwikkeling en verandering. Een belangrijke bijkomstigheid is dat er een helende werking van uitgaat. In een groep zorgt dit ervoor dat mensen zich op een meer empathische wijze in elkaar kunnen inleven en meer begrip tonen voor elkaar.

Dit maakt het mogelijk dat mensen hun bewustzijn vergroten over ervaringen uit het verleden, de huidige situatie en dat er een bewust enthousiasme kan worden opgewekt om issues aan te gaan en voorgenomen idealen en doelen te vervullen.

De begeleiding van Heartworkz bestaat er tevens uit dat het ervarene concreet wordt geduid en geïntegreerd in het proces.

De belevings activiteiten kunnen bestaan uit:

Boetseren op meditatieve wijze
Hierdoor kan het beleefde zo concreet mogelijk worden gemaakt en worden verwoord. In het gesprek met uw handen kan uw intuïtieve bron zich openbaren: zij weten meer dan waar men zich bewust van is.

Improviserend spelen met klank en zang
Beleven hoe de scheppende krachten hierin werken, de creativiteit en inspiratie die ze los maken en het bewustzijn dat het genereert omtrent issues. Zie bv het eind-fragment uit de film
"As it is in heaven".

Inspirerend bewegen op Maat & Ritme
Het beleven van specifieke maat-soorten en ritme-voeten maken het mogelijk om ons op een gerichte wijze in te leven in de diepere bewustzijns-lagen. De maat staat in de muziek ervoor om de grens aan te geven, d.w.z. de ruimte. Je kunt door de verschillende maat-soorten te ervaren het verschil in ruimte als sfeer beleven en de gevoelens en inzichten die dat oproept. Door te merken wat dat met je doet kan het je bewustzijn verschaffen waar er vaardigheden en/of issues liggen.
In ritmen leven uw idealen als impulserende drijfveren. Door deze ritmen te ervaren kan je een proces in gang zetten om ze te verhelderen en te verduidelijken hoe je die idealen kunt verwezenlijken.

Deze ervarings-gerichte activiteiten kunnen ook in de vorm van workshops worden gegeven.

Heartworkz werkt samen met mensen die ook andere disciplines op kunstzinnig gebied beheersen en kan deze naar de wens en behoefte van de klant inbrengen.