Organisatie Ontwikkeling & Verandering


De Consulting in deze baseert zich op "Uw Organisatie als Moderne Tempel" en bouwt voort op het daarmee samenhangende Intuïtief Leiderschap en de issues waar u in uw organisatie tegen aan kunt lopen zoals beschreven onder "Assessment Tools". Het omvat mede:

Consulting met een stevige sparring partner waarbij u een inhoudelijke input van formaat mag verwachen om uw organisatie verder te ontwikkelen en te veranderen

Consulting die u helpt bij de issues met werknemers in uw organisatie en de nodige ontwikkelings- en veranderings-processen.

Consulting die u bijstaat bij issues in uw organisatie wat betreft de bedrijfscultuur, w.o. die issues die opkomen bij de voltrekking van het afstemmen van bedrijfs-culturen in geval van een fusie of overname.

Dit kan ondersteunt worden door Workshops & Seminars.