Intu´tief Leiderschap - De Hoofdprijs


Intuïtief Leiderschap - De Hoofdprijs voor Leidinggevenden

Deze Coaching & Consulting is bedoeld voor leidinggevenden die bewust zijn van de noodzaak voor een nieuwe fase in hun leven, de ontwikkeling en transformatie van zichzelf en die van hun organisatie.

Leiderschap is een complex en heikel thema. Verder gaande ontwikkeling hiervan is een voorwaarde om tot meer verduurzaming, sociaal ondernemerschap en MVO te kunnen komen. Heartworkz biedt hiertoe een pakket aan zodat leidinggevenden tot vernieuwende ontwikkeling van Leiderschap kunnen komen. Leidinggevenden komen in een proces zodat zij duidelijk kunnen krijgen waar het eigenlijk om draait met Leiderschap en hoe zij de noodzakelijke verandering en vernieuwing van zichzelf en hun organisatie kunnen concretiseren. Doel is: “Intuïtief Leiderschap”.

“Intuïtief Leiderschap is gebaseerd op het werken vanuit je hart en de mens en uw organisatie in zijn geheel

Werken vanuit je hart gaat via haar 4 basis-tools: openmindedness, gevoel voor waarheid, empathie en intuïtie. De mens in zijn geheel is opgebouwd uit 4 hiermee corresponderende bouwstenen: geest, ziel, levenskrachten en fysiek lichaam. Een organisatie is het organisch geheel van mensenwerk en heeft dus dezelfde 4 bouwstenen. Door dit pakket wordt het voor u mogelijk dat u de 4 basis-tools van het hart bewust weet toe te passen, deze te leven, en daar vanuit een inspirerend leider te zijn in uw organisatie. Door deze ontwikkeling komt tevens de hoofdprijs van “Intuïtief Leiderschap” in zicht, d.w.z. weten hoe u een intuïtie manifesteert in uw organisatie.
De essentie van een intuïtie is “het Goede”. Een intuïtie is goed voor jezelf, de organisatie, de ander en de buitenwereld. In het Goede komt daarom alles bij elkaar. Kenmerken zijn: alle 4 basis-tools van het hart, een goede intentie, liefde, mildheid, kracht, in harmonie zijn met de omgeving, schoonheid, deugdzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, broederlijkheid, en: duurzaamheid.

Verduurzaming vraagt om steeds meer doordringing met het Goede”

Dit “Intuïtief Leiderschap” kan zodoende ook zijn vruchten af werpen voor:

• fine-tuning v/d mission statement, visie, bedrijfscultuur en organisatie-structuur
• hoe u meer toegewijde en creatievere werknemers krijgt?
• hoe verfijn ik mijn producten of diensten zodat ze goed zijn ?
hoe om te gaan met de ontwikkelingen van deze tijd ? (zie ook Specialisaties Consulting)

Om Intuïtief Leiderschap uw eigen te maken verzorgt Heartworkz trainingen en workshops.

Nadere ondersteuning in uw organisatie kan ook via het:
Hart-in-Bedrijf Totaal-pakket, en het
Bedrijfshart Ontwikkelings-Model