Hart in Bedrijf-Totaal Pakket


Door het "Hart in Bedrijf-Totaal Pakket" kan uw Organisatie over de gehele linie een impuls krijgen om zich bewuster en optimaler "vanuit het hart" te kunnen ontwikkelen. Wij helpen u vanuit onze specialisaties dit in een coherent geheel in uw Organisatie werkzaam te maken. Het behelst de volgende onderdelen:

Intuïtief Leiderschap
• Een Astrosofische Bedrijfs-horoscoop
Organisatie Ontwikkeling en Verandering
• Implementatie van het Bedrijfshart Ontwikkelings-Model
Bedrijfs-Energetica Diensten (w.o. sfeer en interieur-design)

Waar nodig wordt dit ondersteund door workshops en seminars.