Duurzaamheid, Energetica & Hartekrachten


Als mede-oprichter van het samenwerkingsverband "Gaiaheartworkz" - specialist op het gebied van Energetica - kan tevens wat betreft meer Duurzaamheid en MVO waardevolle Consulting worden aangeboden.

De tendens voor meer Duurzaamheid en MVO wordt op steeds meer vlakken ingezet. Gaiaheartworkz onderschrijft de noodzaak tot bewustere omgang met de aarde en tot het nemen van verdere stappen om haar vervuiling te verminderen.

Innovatie qua verduurzaming en MVO vraagt ook om transformatie.
Vanuit de missie en visie die Gaiaheartworkz bestreeft heeft de definitie van Duurzaamheid en MVO echter een verruiming nodig waarin bij de innovatie naar verduurzaming en meer MVO, gestreefd wordt naar een coherente en integrale aanpak die de 4 gebieden van het fysieke, het energetische, het leven van de ziel en die van de geest allen aan bod laat komen.

Een dergelijke coherente en integrale aanpak van Duurzaamheid en MVO kan nader worden vormgegeven door in het uitwerken van oplossingen de activatie van de 4 basis-tools van de harte-krachten als leidraad te nemen. Hierdoor zal duidelijk kunnen blijken op welke vlakken transformatie noodzakelijk is om de gewenste innovatie te kunnen realiseren. Zo kan het geheel zich op een bewuste, evenwichtige en gezonde wijze naar meer verduurzaming en MVO uitkristalliseren.

Gaiaheartworkz kan voor uw Organisatie in kaart brengen op welke wijze u deze coherente en integrale aanpak in uw organisatie kunt vormgeven. Dit kan de volgende gebieden betreffen:

Mission statement
Visie
Beleidsvoering
Organisatie-structuur
Bedrijfscultuur
Produkten/ Diensten
Relatiebeheer & Customer Care

Door de focus op die vlakken vanuit de 4 basis-tools van het hart te leggen verkrijgt uw Organisatie een input en tendens die op dynamische wijze het streven naar verduurzaming en meer MVO mogelijk maakt.

Gaiaheartworkz wil u en uw organisatie daar graag bij helpen.