Bedrijfshart Ontwikkelings-Model


Een nieuwe en unieke Organisatie Ontwikkelings-Structuur.

Om de verdere ontwikkeling en veranderings-processen meer body en inhoud te geven "vanuit het hart" is het ook mogelijk dit op een structurelere wijze aan te pakken via het Bedrijfshart Ontwikkelings-Model. Dit is een "organische en platte" organisatie-structuur. Heartworkz helpt u om dit in uw organisatie te implementeren. Hierdoor kunnen op een optimalere wijze de kwaliteiten en krachten van het hart werkzaam worden in de ontwikkeling van uw organisatie.

Wij kennen voorlopers ervan in Nederland in de Medezeggenschaps- en Ondernemingsraad, en in wezen zitten er in het polder-model en de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden ook facetten van. Het is een kwestie van hoe ver wil je gaan met het toedichten van bevoegdheden aan het centrale orgaan. Vandaar dat het een Ontwikkelings-Model is: er gaat een proces mee gepaard.

De bedoeling is dat het "Bedrijfs-Hart" als dat centrale orgaan in uw organisatie gaat werken waarin de gemandateerden van andere afdelingen zijn afgevaardigd. Deze dragen dan meer (mede-)verantwoordelijkheid en bevoegdheden, met meer betrokkenheid als gevolg. Juist daardoor krijgt de creativiteit van de werknemers een sterke impuls. Dit zorgt ervoor dat dit structureel doorwerkt als een constructieve stroom in de besluitvormings-processen.

Zodoende maakt deze structuur ook duidelijk hoe iedere afdeling op onmisbare wijze bijdraagt aan de optimale werkzaamheid van het "Bedrijfs-Hart", en dus van de organisatie. Tevens zorgt het voor een natuurlijke stimulans en intentie naar meer verduurzaming, sociaal ondernemerschap en MVO

Een belangrijk aspect van deze aanpak is dat de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten op een evenwichtige wijze tot hun recht kunnen komen in een organisatie.

Tevens krijgt u hierbij een hand-boek. Vraagt u gerust een presentatie aan.