Bedrijfs-Energetica Diensten


Patrick Steensma is een van de oprichters van het samenwerkingsverband Gaiaheartworkz , dat is gespecialiseerd in het bewuster werken met Levenskrachten vanuit harte-krachten. Daarvanuit worden de volgende diensten aangeboden:

Bedrijfs-Energetica Beheer
Gaiaheartworkz biedt diensten en producten aan zodat u en de mensen in uw organisatie bewuster en optimaler vanuit het hart met de Levenskrachten in uw organisatie, die van u en hen zelf en die van van de aarde kunnen omgaan.

Deze diensten kunnen leiden tot een verrijkende bron van inspiratie en helende krachten voor uw organisatie, haar mensen en uw omgeving, en werken ondersteunend bij uw groei & verandering.

Mogelijk verstoorde Levenskrachten kunnen ook worden genezen in uw (bedrijfs-)huisvesting of de daarvoor van belang zijnde omgeving.

Wat behelst het ?
Gaiaheartworkz kan diensten aanbieden waarbij wij de levenskracht-stromen en eventuele kracht-punten in kaart brengen die in uw pand lopen en/of daarbuiten, en mogelijke issues en disharmonie identificeren. Als de levenskracht-stromen en kracht-punten op een optimalere wijze in uw bedrijf tot hun recht kunnen komen, kan dat een inspiratie- en krachtbron zijn voor uw organisatie. Het bevordert tevens de karakteristieke sfeer in uw pand op een levendige wijze.

Design & Energetica
Design & Energetica betreft diensten die u en uw organisatie helpen om tot een Design te komen waardoor de Levenskrachten, de vormgeving en inrichting in uw pand op organische wijze worden afgestemd met de werkzaamheden en doeleinden van de ruimten.

Doordat dit de karakteristieke sfeer en de levenskrachten in uw pand belevendigd, ondersteund dit uw werknemers in hun werkzaamheden. Zij zullen zich er door prettiger en meer op hun plek voelen, waardoor ze met meer voldoening hun werk kunnen verrichten. Tevens kan dit een weldoenend effect hebben op de u bezoekende klanten en leveranciers.

Als basis voor de diensten van "Design & Energetica" dient het ontwerp van 1 van de oprichters van Gaiaheartworkz Nicolaas de Jong van een organisch gebouw - Widarhalla. Stichting Fjodor is o.m. in het leven geroepen met het doel om de realisatie van dit gebouw te ondersteunen.

Onze Ervaring
Gaiaheartworkz heeft ruim 10 jaar ervaring in het werken met levenskrachten in de mens, de levenskrachten en zielekrachten in landschappen (landschapskrachten) en landschaps-krachtpunten. Dit betreft genezingen ervan in landschappen die geschonden zijn door oorlog, door verstorende gebeurtenissen in de geschiedenis, of door onwetendheid van mensen van de consequenties van bepaalde bouwwerkzaamheden of ingrepen in de landschaps-cultuur. De eigenlijke werkzaamheid wordt dan op harmonieuze wijze hersteld en de plekken krijgen een hernieuwde veerkrachtige werkzaamheid. Tevens is er gewerkt aan het bewerkstelligen van een verbeterde samenwerking tussen deze krachten en organisaties ter plekke, alsook aan het verhelpen van de verstoringen ervan bij mensen thuis.