Astrosofische Bedrijfshoroscoop


Een astrosofische bedrijfs-horoscoop biedt u inzicht onder welk gesternte uw organisatie staat. Het levert u een bewuste verfijning op van b.v. wat de mission statement is van uw organisatie, het karakter ervan, de ontwikkelings- mogelijkheden en de issues waar u tegenaan loopt.

Aangezien de 7 hoofd-planeten corresponderen met de inkleding van de 7 hoofd-afdelingen vanuit het Bedrijfshart Ontwikkelings-Model kunnen de uit de astrosofische bedrijfshoroscoop voortvloeiende inzichten veel verheldering geven over issues die daar spelen, alsook wat er aan gedaan kan worden.

De bedoelde astrosofie is een uiterst moderne wijze van horoscoop-duiding die verder gaat dan de bekende astrologische inzichten. Heartworkz biedt u dit aan vanuit een samenwerking met de ontwikkelaar ervan, Nicolaas de Jong (tevens partner in het samenwerkingsverband "Gaiaheartworkz"). Hij heeft hier diverse boeken over geschreven. Deze kunnen u ondersteunen in nadere vragen die bij u op komen omtrent de horoscoop en de duiding. Het is ook mogelijk de duiding in combinatie met een Consult van hem te verkrijgen.

Wat is er nodig ?
Om een dergelijke de horoscoop te kunnen maken hebben we het tijdstip van vastlegging van de organiatie bij de Notaris of de KVK nodig, en de plaats. Indien het een doorstart betreft dan het tijdstip daarvan.
Mocht het een gefuseerde organisatie betreffen dan het moment van oprichting van die nieuwe organisatie. Om issues met de fusie helderder te krijgen kan het overigens behulpzaam zijn om de horoscopen te laten maken van de fuserende organisaties.

Kosten
Kosten astrosofische bedrijfs-horoscoop: Euro 495,- (incl. btw).
Kosten Consult: Euro 125,- per uur (incl. btw).

Daar komen nog eventuele reiskosten (Euro 0,10 p/km) bij.