Publicaties


Patrick Steensma heeft tevens een artikel geschreven over het huidige malafide en onrechtmatige monetaire en financiële systeem:

Het Mondiale Misbruik van Geldschepping [707 KB]

Hier wordt u een nog steeds actueel thema getackeld waar de media ons maar steeds niet over informeert: het eigenlijke manco en reden van de financiële crisis, n.l. het weggeven aan internationale private banken van onze eigen souvereiniteit en bevoegdheid om zelf voor onze economie het nodige geld te scheppen en de waarde ervan te regelen. De wijze hoe landen geldscheppen d.m.v. het "concept van Staatsobligaties" is een TOTAAL ONNODIGE en ONRECHTMATIGE manier van geldscheppen.

Daarbovenop zijn de banken in staat gesteld om d.m.v. het zgn. `fractionalizen´ tevens op hun beurt op een onrechtmatige manier geld te scheppen.
Beide manieren van geld-scheppen brengen zo geld in de economie dat onterechte, onrechtvaardige en onnodige er aan vast geplakte schuld en rente heeft, het zgn. fiat-money of debt-money. Het is eigenlijk helemaal geen geld, alleen maar een boekhoud-rekeneenheid.

Dit valse en malafide geldscheppings-procedé brengt zeer vergaande irreële en virtuele waarde-grondslagen in het systeem en draineert welvaart weg uit de economie naar deze banken en naar andere hierdoor in staat gestelde misbruikmakers. Het belastingstelsel heeft er ook zijn te hoge en zwaar disproprotionele tarieven door gekregen. Hieronder gaan wij steeds meer gebukt. Dit hoeft niet: het geldscheppen en regelen van de waarde van het geld kan ook anders en op een gezonde grondslag.

Hier wordt tevens aanbevolen om een al coherent uitgewerkt Rechtvaardig Monetair Systeem er op na te slaan: www.justmonetarysystem.com/nl/

Om op die website te komen heeft men een Gebruikersnaam en Wachtwoord nodig. Die kan men aanvragen bij: info@justmonetarysystem.com .

Ook de moeite waard is het daarop verkrijgbare Engelse boek: "The Global Abuse of the Creation of Money & Doing it Otherwise"


Een ander zeer wezenlijk artikel betreft:

Voorspellingen van de Indische Palmbladeren 2011-2048 [279 KB]

De Indische Palmbladeren hebben opvallende op de dag nauwkeurig uitgekomen voorspellingen gedaan van gebeurtenissen die een diepe wereldwijde impact hebben gehad. De input ervan geeft een goede mogelijkheid om de huidige toestand in de wereld vanuit een nog diepgaander perspectief te kunnen begrijpen. Dit geldt bv. voor de klimaatveranderingen en de crisis door de onrechtmatige monetaire system van de USD$ en de EURO. Ook behoren hiertoe enige basale inzichten over het waarom van de huidige pittige ontwikkelingen