Werkwijze Coaching


In onze werkwijze passen wij technieken toe die de toename bewerkstelligen van uw bewustzijn over uzelf, de keuzes die u maakt en of uw daden het streven naar uw levensdoel ten goede komen. Hiertoe werken wij met 2 schijnbaar tegenover-gestelde aspecten van uw Zelf, die een impact hebben op uw hele leven:
uw "Ware-Ik" en uw "Schaduw-Ik".

Uw "Ware-Ik" is de uitdrukking van uw hoogste talenten, vaardigheden en idealen, en is op harmonieuze wijze erop gericht deze te realiseren. Het is de kunst en de zin van het bestaan om bewustzijn en ruimte te creëren voor de zo volledig mogelijke identificatie en manifestatie van uw "Ware-Ik". Uw "Ware-Ik" zit verankerd in uw hart, uw intuïtieve bron.

Uw "Schaduw-Ik" behelst gedachten, gevoelens en gedrags-besluiten die ervaren worden als automatische gewoonten en karakteristieke reacties die uw creatieve output beperken en verstoren. Dit kunnen zijn: angsten, onzekerheden, onnodige agressief gedrag, vooringenomen en veroordelende houdingen, irriterende gedragspatronen, alsook vastgeroeste reactie-wijzen in geval van crises. Uw "Schaduw-Ik" wil deze negatieve gedrags-patronen het liefst vereeuwigen zodat dit de ontwikkeling en verandering die nodig is voor de manifestatie van uw "Ware-Ik" en de rol ervan in de wereld tegenwerkt.

Uw "Ware-Ik" kent deze "Schaduw-Ik" maar al te goed. Door uw hart de dirigent te laten zijn weet uw "Ware-Ik" zich beter te manifesteren. De werkwijze van Heartworkz maakt dit mogelijk alsook dat u hiervoor tools ontwikkeld waardoor u uw "Schaduw-Ik" beter weet te beheersen en u een ontwikkelings-proces in gang zet die zijn/haar transformatie bewerkstelligen. (N.B. dit geldt ook in teams, lees dan "Team" ipv "Ik "). Dit gaat via 3 nivo's :

Nivo 1. Ken Uzelf
Wat: Toepassen van gesprekstechnieken om de huidige status van uw "Ware-Ik" en uw "Schaduw-Ik" in kaart te brengen, en te bestreven doelen formuleren.
Waarom: Uw bewustzijn te vergroten vanuit een realistische waarneming ten aanzien van hoe uw huidige gedrag het ideale functioneren van uw "Ware-Ik" al dan niet ten goede komen. Wekken van potentiële oplossingen en momentum.

Nivo 2. Ken de Wereld
Wat:
Speciale gesprekstechnieken die dynamisch afgewisseld worden met belevings activiteiten. Deze maken u wegwijs in de werkingen van inspirerende creatieve krachten en de mogelijkheden die deze bieden.
Waarom: Hiermee kunt u uw eigen creatieve krachten onderzoeken waarmee u uw talenten en vaardigheden kunt uitbouwen en versterken, en waarmee u uw "Ware-Ik" beter weet te manifesteren. Oplossingen worden zo verduidelijkt en het momentum wordt ten volle gebruikt. Hierdoor kunnen dieper liggende obstakels worden geïdentificeerd van uw "Schaduw-Ik" en daarvoor nieuwe manieren worden uitgewerkt die de transformatie ervan kunnen bewerkstelligen.

Nivo 3. Ware-Ik manifestatie in de Wereld
Wat:
Hier leidt de coaching tot de preciezere uitkristallisering van deze talenten, vaardigheden en nieuwe manieren. Tevens wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de succesvolle toepassing ervan in uw leven die de verdere manifestatie van uw "Ware-Ik" bewerkstelligen, en die tegelijkertijd in harmonie zijn met de wereld.
Waarom: Door gecoacht te worden in de succesvolle manifestatie in uw leven, kunt u groeien in de beheersing van uw leven en in de bewuste en doelgerichte manifestatie van de hogere idealen en doelen van uw "Ware-Ik" in de wereld.