Visie van Coaching


Het streven is om te zorgen dat het 'hart' de dirigent kan zijn in iemands leven. Net zoals de zon het leven dirigeert in ons 'zonne'-stelsel. Het hart aan het werk weet tot de kern van alle dingen door te dringen juist omdat ze die van binnen en buiten kent, en zorgt er zo voor dat ze in balans en harmonie gebracht kunnen worden. Het staat voor de toets aan gevoel en een goed geweten, waardoor gedachten en handelingen met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden.

Door te werken vanuit uw hart ontvonkt uw intuïtieve bron. Deze kan u uw levensdoel onthullen en issues in uw relaties, beroepsleven en/of in uw organisatie verhelderen en ten goede keren. Het bezit de sleutels die openbaren wie u in werkelijkheid bent en welke talenten en vaardigheden u eigenlijk heeft en hoe u zich verder met succes in uw leef en werk-omgeving kunt ontwikkelen en daaraan kan bijdragen. Ook kan het u laten zien hoe u de obstakels die u daarbij tegenkomt kunt overwinnen.

Voor organisaties is het van belang om bewuste toegang te hebben en krijgen tot haar intuïtieve bronnen en deze de visie en missie te laten verduidelijken. Dit kan de broodnodige voeding aan de verdere groei, ontwikkeling en transformatie verlenen, alsmede dat het begrijpelijk maakt waar het hem in zit dat de manifestatie van de visie en missie wordt ondermijnd.

Om de coaching hiervan succesvol te kunnen laten worden heeft Heartworkz verfijnde gespreks-technieken ontwikkeld, die kunnen worden gecombineerd met inspirerende en spelenderwijs begeleide belevings activiteiten. Met deze ervarings-gerichte insteek boort het coachings-proces de intuïtieve bron aan van nieuwe creatieve krachten, vaardigheden en enthousiasme. Dit maakt vervolgens substantiële en effectieve verbeteringen mogelijk, zodat de bewustere samenklank met de intuïtieve bron(nen) kan worden gerealiseerd.