Vergoeding


De vergoeding voor onze diensten beginnen bij Euro 85,- per uur incl. BTW.

Na de intake kunnen wij u een definitief uur-tarief voorleggen. Hierbij zijn wij tevens voornemens rekening te houden met uw draagkracht.

Daar komen nog eventuele reiskosten (Euro 0,15 p/km) bij.