Re-integratie Coaching


De toepassing van de
4 basis-tools van het hart in uw re-integratie traject zorgt ervoor dat u bewuster wordt van ´waar uw hart ligt´ qua werk.

Door de ruime ervaring die Heartworkz heeft in dergelijke cruciale fases in iemands leven, levert de coaching van Heartworkz een fundamentele bijdrage in uw re-integratie en/of IRO-traject.

Mijn passie voor het coachen van jou komt voort uit de voldoening en vreugde die het mij geeft als ik je op een levendige en zinvolle wijze kan helpen. Mijn aanpak staat het streven naar openmindedness, gevoel voor waarheid, empathie en intuïtie centraal. Daarvoor ben ik mij bewust van de noodzaak voor een goed luisterend oor, het goed kunnen aanvoelen en inschatten van mensen en situaties, intuïtief vermogen en het constructieve streven naar oplossingen. Een extra dimensie aan de coachings en IRO-trajecten die ik je kan bieden is een novum die verweven zit in mijn aanpak. Dit betreft zeer moderne ervarings-gerichte kunstzinnige activiteiten op gebieden van meditatief boetseren en beweging. Hierdoor kun je in je creatieve stroom komen en er een input mee genereren die je niet kunt bedenken. Wat deze o.m. kan opleveren is:

empowerment
focus
(her)vinden van jouw creativiteit, talenten
oplossingen voor knelpunten