Intu´tief Leiderschap


De Hoofdprijs in uw persoonlijke leven.

Om te komen tot Intuïtief Leiderschap in uw eigen leven wordt de grondslag van een mens- en wereldbeeld gebruikt op basis waarvan mensen op integrale wijze volledig tot hun recht kunnen komen. Om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen wordt als vertrekpunt het centrum van onze individualiteit genomen, d.w.z. ons hart, net als de zon dat is van ons bestaan. Ons hart kan zich ontplooien middels aanwending van haar 4 basic-tools: openmindedness, gevoel voor waarheid, empathie en intuïtie.

Om die ontplooiing voor elkaar te kunnen krijgen is het nodig dat deze 4 op bewuste en harmonische wijze kunnen worden ontwikkeld. Dit uit zich in de trainings-aanpak in de triade van: leren, ervaren en doen.

Aangezien openmindedness, gevoel voor waarheid en empathie de componenten van intuïties zijn en er derhalve voorwaardenscheppend voor zijn, is het essentieel aan deze 3 waarden te werken zodat het intuïtieve vermogen kan worden ontwikkeld en versterkt.

De rode draad qua trainings-aanpak door deze triade heen is het inzetten van de navenante goede gesprekstechnieken.

Aan het “Leren” dragen de door Heartworkz ontwikkelde kennis en inzichten bij om de bewustwordings-processen nader te begeleiden en verduidelijken.

Het gedeelte “Ervaren” komt aan bod door middel van gerichte kunstzinnige activiteiten van beweging, werken met klank en boetseren. Dit betreft een “gericht-gestuurd-in-proces-komen” aangevuld met specifieke boetseer-opdrachten ter ondersteuning van het beklijvingsproces omdat handen meer weten dan wij bewust zijn in ons hoofd. Via een dergelijk dieper gegraven door gevoel en krachtwerkingen heen kan uitgebreider bij knelpunten worden stilgestaan, deze worden geïdentificeerd (bv hinderende gewoonte-patronen) alsook de noodzakelijke transformatie, én de eigen parels uit het nog niet bewuste gewordene omhoog worden gehaald.

Bij het “Doen” deel wordt er aan het verdere polijsten van die parels gewerkt zodat jouw eigen intuïtieve vermogen tot een Power-tool (b.v. te samen met een ondersteunende amulet of kleinood) kan worden. Door daar vanuit te werken weet je wat goed is om te doen voor jezelf, de ander en de wereld: dat is Intuïtief Leiderschap.

U kunt hierin ook gecoacht worden.