Het Coachings Traject


Intake-gesprek waarbij de klant en de coach het doel bespreken van het coachings traject

Opzet van een raam overeenkomst betreffende de te bereiken doelen, tijdsduur, frequentie en tarieven (om tot gewenste resultaten te komen wordt wel gehanteerd dat er minimaal een ritme is van 1 sessie per 2 weken, en een duur per sessie van 1,5 tot 2 uur)

In gang zetten van Nivo 1 van Werkwijze Coachingsproces

Coach handhaaft focus, commitment en momentum van de klant via e-mail en telefonisch contact. Initiëren van doorlopen van volgende sessies vanuit Nivo 2 & 3 van de Werkwijze Coachingsproces. Rapportage door de klant over zijn/haar ontwikkelingen en vorderingen

Gedetailleerde uitwerking van plan van aanpak vanuit de insteek van Nivo 3 van de Werkwijze Coachingsproces om het doel van het coachings traject te bereiken, en het aflopen van de hiervoor benodigde sessies

Afronding en afspraak over vervolg