Werkwijze Consulting


In onze werkwijze passen wij technieken en assessment tools toe die een toename bewerkstelligen van het bewustzijn over de organisatie, de keuzes die er worden gemaakt en of het functioneren van de organisatie harmonieus spoort met de visie, missie, de produkten of diensten en met het aanwezige potentieel. Hiertoe wordt met twee schijnbaar tegenovergestelde aspecten van uw bedrijf gewerkt, die een enorme impact hebben op het hele reilen en zeilen en van uw organisatie: het "Ware-Bedrijf" en het "Schaduw-Bedrijf".

Het "Ware-Bedrijf" komt tot uiting in de hoogste visie, missie, vaardigheden en potentieel van de organisatie. Het toont zich daar waar de samenwerking soepel en constructief loopt, waar er gevoelvol en intuïtief gehandelt wordt, waar er enthousiasme en spontaniteit leeft. Het is de kunst om bewustzijn en ruimte te creëren voor de zo volledig mogelijke identificatie en manifestatie van het "Ware-Bedrijf". Het "Ware-Bedrijf" leeft in de harten van de mensen in uw organisatie, zoals die mensen die "hart hebben voor de zaak". Dit "Bedrijfs-Hart" herbergt de intuïtieve bronnen van het "Ware-Bedrijf".

Het "Schaduw-Bedrijf" toont zich bij werknemers en in de bedrijfscultuur als gedachten, gevoelens en gedrags-besluiten die volgens automatismen en karakter- istieke reacties gaan die de creatieve output van het "Ware-Bedrijf" beperken en verstoren. Dit kunnen zijn: onzekerheden, angsten, onnodige agressief gedrag, vooringenomen en veroordelende houdingen, irriterende gedragspatronen en vast- geroeste reactie-wijzen in geval van crises. Het "Schaduw-Bedrijf" wil deze negatieve gedrags-patronen het liefst vereeuwigen zodat dit de groei, ontwikkeling en transformatie van het "Ware-Bedrijf" en de rol ervan in de wereld tegenwerkt.

Uw "Ware-Bedrijf" kent dit "Schaduw-Bedrijf" maar al te goed. Door het "Bedrijfs-Hart" de dirigent te laten zijn weet uw "Ware-Bedrijf" zich beter te manifesteren. De innovatieve consultancy van Heartworkz maakt dit mogelijk door tools uit te werken die specifiek op uw organisatie zijn toegesneden. Door de integratie en implementatie van deze tools neemt het groei en ontwikkelings- proces van uw organisatie een wending die het "Schaduw-Bedrijf" weet te transformeren en beter beheersbaar maakt. Dit gaat via 3 fasen :

Fase 1. Wat is er aan de hand ? Assessment.
Toepassen van assessment-tools en gesprekstechnieken om de huidige status van het "Ware-Bedrijf" en het "Schaduw-Bedrijf" in kaart te brengen, hoe het huidige reilen en zeilen het ideale functioneren van het "Ware-Bedrijf" al dan niet ten goede komen. Prioriteiten stellen qua doelen, potentiële oplossingen wekken, ontwikkelen van plan van aanpak.

Fase 2. Dynamiek & Creativiteit
Werken met plan van aanpak die weergeeft welke vaardigheden en tools de issues kunnen verhelpen. Het in gang zetten van de nodige processen en instrumenten om dit te ontwikkelen. Hierbij wordt het potentieel, de creativiteit en transformatie- krachten van de mensen van de organisatie gewekt dat leeft in hun intuïtieve bron. Concreet maken van deze input gaat aan de hand van gesprekstechnieken die dynamisch afgewisseld worden met belevings activiteiten, workshops en trainingen.

Fase 3. Implementatie & Manifestatie
Plan van implementatie en manifestatie volgens welke nauwkeuriger de vaardigheden en nieuwe tools van het "Ware-Bedrijf" op succesvolle wijze kunnen worden toegepast in het reilen en zeilen van de organisatie, en die tegelijkertijd in harmonie zijn met de klanten, leveranciers en de wereld.
Hierbij kan tevens gedacht worden aan kunstobjecten en/of kunstvormen die hun plaats krijgen in uw bedrijfspand of omgeving, die deze manifestatie weergeven en ondersteunen.