Visie van Consulting


Het streven is om te zorgen dat de 4 basis tools van het hart optimaler gaan werken in uw organisatie, die volgens ons een Moderne Tempel is. De bedoeling is dat bewust toegepaste hartekrachten steeds meer de dirigent kunnen worden in het reilen en zeilen van uw organisatie, net zoals de zon dat is in ons 'zonne'-stelsel. Het hart aan het werk weet tot de kern van alle dingen door te dringen juist omdat ze die van binnen en buiten kent, en zorgt er zo voor dat ze in balans en harmonie gebracht kunnen worden. Het staat voor de toets aan gevoel en goed geweten, waardoor gedachten en handelingen met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden.

Staat werken vanuit het hart centraal dan ontstaat er een bereidheid om te luisteren en situaties te bekijken vanuit waarachtige empathie en onbevangenheid. Dit is een voorwaarde om een helder en volledig inzicht te kunnen krijgen van de positieve kanten en schaduw-zijden van de organisatie. Speciaal hiervoor ontwikkelde assessment-tools en gespreks-vormen brengen in kaart wat de hogere missie, visie en potentieel van de organisatie verstoren in hun manifestatie. De daaruit voortvloeiende oplossingen zijn toegesneden op de uniciteit van de organisatie. Voor de succesvolle implementatie is het ten volle aanwenden van het potentieel van de mensen onontbeerlijk. Zo worden de mensen van de organisatie in staat gesteld hun bewustzijn te vergroten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor groeien, ontwikkelen en transformeren ze zichzelf, en daardoor ook de organisatie.

Deze visie en know-how van Heartworkz zorgt voor een 'holistische' aanpak waarbij op een moderne gevoelvolle wijze de voor de organisatie relevante spirituele essenties down-to-earth met de werkvloer in samenklank worden gebracht. Ons doel is om u in de ontwikkeling daarvan verder te helpen. Onze aanpak blaast uw organisatie nieuw leven in en werkt bevrijdend zodat de "zon" meer kan gaan stralen in uw Tempel. Dit bevordert tevens de natuurlijke ontwikkeling en weldadige werkzaamheid van het "Bedrijfs-Hart".