Uw Organisatie als Moderne Tempel


Ons uitgangspunt is dat Organisaties moderne Tempels zijn. Mensen komen bij u werken omdat zij daar zich toe aangetrokken voelen, mede om zich er te ontwikkelen. Tevens is het aan het bedrijfsleven om het als haar missie te zien dat ze op goede wijze voorziet in behoefte-voldoening.

Om een helderder beeld te krijgen van Organisaties is het allereerst nodig de mens daarin centraal te stellen, en wel in zijn/haar 4-ledige opbouw die zich openbaart in de ermee corresponderende 4 elementen. Omdat het leven op aarde uit deze 4 elementen is opgebouwd vormen zij de basis voor onze verbinding met de wereld.

Vanuit onze 4-ledige opbouw vertalen die elementen zich in ons ook als de scheppende krachten die we in ons leven op de ermee samenhangende 4 gebieden kunnen aanwenden.

De 4 basis-tools van de hartekrachten corresponderen tevens met deze 4 gebieden.

De Consulting voor Organisaties werkt zo vanuit het volgende integrale plaatje:

1. Vuur / Geest / 'Ik': Uw uniciteit, uw biografie en uw idealen.
In Organisaties: uw mission statement en visie.

2. Licht-Lucht / Ziel: Uw ziel, uw gaven en kwaliteiten, uw karakteristieke eigenschappen. Uw gevoelswereld, stemmingen, gevoelens en gevoelshoudingen naar anderen. Dit bepaalt ook uw denkwijze en uw wereldbeschouwing. Met en in uw Ziel kunt u bewustzijns-processen laten plaatsvinden.
In Organisaties: de beleidsvoering, bedrijfscultuur en Energetica.

3. Water / Levenskrachten: Uw talenten, temperament(en), interesse sferen voor bepaalde levensgebieden en beroepen, gewoonte-patronen, energie-huishouding.
In Organisaties: de Organisatie-structuur, de bedrijfscultuur en Energetica, de soepelheid en flow in de werkzaamheden.

4. Aarde / Fysiek: Uw constitutie, orgaan sterktes/zwakheden, fysiognomie.
In Organisaties: de contacten met de buitenwereld, behuizing en de diensten/produkten; zijn deze goed (duurzaam) ?

Deze bouwstenen en de ermee corresponderende 4 basis tools van het hart leveren de Assessment-tools voor Organisaties op waarmee issues in uw Organisatie kunnen worden geidentificeerd en aangekaart.