USPīs & Mogelijke Resultaten


De USP´s van de optimale activatie van "de 4 basis-tools van het hart" zoals Heartworkz die hanteert kunnen zijn:

bewuster worden van u zelf en uw organisatie op een integrale en complete wijze
bewuster worden van wat die 4 tools behelzen en de zin van het werken ermee
bewuster worden van hoe u ze kunt toepassen
nieuwe handvatten krijgen voor sturing, focus en hoe te komen tot balans
het profijt gaan beleven van de inspirerende, vitaliserende en helende werkingen die ervan uitgaan o.m. in bedrijfscultuur, werkverhoudingen en relaties
een ondersteuning en toetsteen in uw organisatie voor haar missie & visie
een diepgaander coherent en begrijpelijk kader krijgen van de dingen des levens en het bedrijfsleven zodat u uw eigen weg en die van uw organisatie erin beter kunt plaatsen.

Voor u en uw Organisatie valt zodoende aan de volgende mogelijke resultaten te denken:

Executives & Management
de hogere missie, visie en potentieel van de organisatie nader uitkristalliseren en dit weten over te brengen op management en werknemers
bewerkstelligen van een sublimatie van besluitvormings-processen voor organisatie en werknemers
de bedrijfsvoering en organisatie-structuren optimaliseren
toepassingen die de ontwikkeling en verandering van de organisatie ondersteunen
vergroten van leadership skills en vaardigheden voor coachend managen

Organisatie en Organisatie-Structuur
de werk-processen en organisatie-structuren optimaliseren
de organisatie en bedrijfscultuur nieuw leven inblazen
bevordering van de ontwikkeling van succesvolle intuïtieve vaardigheden
bewustzijns-verhoging van creatieve en empathische vermogens en hands-on toepassing ervan
optimaliseren van de werk-processen, onderlinge verstandhouding en effectieve communicatie
stimulering van het potentieel, betrokkenheid, output, voldoening en loyaliteit
ondersteuning van de continuïteit en duurzaamheid van de organisatie
de relatie met klanten en leveranciers op een hoger plan brengen
afstemmen van bedrijfs-culturen bij fusies

Energetica van Behuizing, Organisatie en Landschap
energetische issues in het pand en de omgeving identificeren, het zo nodige duurzaam herstellen en/of de zinvolle en constructieve samenwerking van de mensen van de organisatie ermee
de karakteristieke sfeer en levenskrachten in het pand en de binnenhuis architectuur belevendigen