Het Consultings Traject


• De klant en consultant ontmoeten elkaar en bespreken de issues. Prioriteiten en doelen worden geformuleerd. Inventarisatie van de gebieden waarvoor er consulting gewenst wordt waarvanuit een plan van aanpak wordt ontwikkeld.

• Een raam overeenkomst wordt opgesteld volgens welke de consulting plaats gaat vinden (de te bereiken doelen, tijdsduur, frequentie en tarieven).

• Toepassen van assessment-tools en gespreks-technieken (fase 1)

• Ordenen en analyseren van informatie. Ontwikkelen van plan van aanpak die de issues en te ondernemen actie weergeeft. Presentatie aan de klant (fase 1)

• In gang zetten van plan van aanpak (fase 2)

• Concretiseren van uitkomst van fase 2 en evaluatie met de klant. Uitwerken plan van implementatie en manifestatie. Presentatie aan de klant

• In gang zetten plan van implementatie en manifestatie. Monitoren uitvoering (fase 3)

• Evaluatie resultaten en toekomst