Bedrijfs Coaching & Consulting


Coaching van Personeel
Coaching van personeelsleden in uw organisatie waarbij zij in een proces gaan om hun bewustzijn te verhogen hoe de 4 basis-tools van het hart toe te passen.

Team-Coaching
Coaching die door de directie of management wordt ingezet zodat teams b.v.:
de voorgenomen visie en doelen van de organisatie beter kunnen uitvoeren
effectiever kunnen communiceren
verbeteringen qua onderlinge verstandhouding en werksfeer kunnen bewerkstelligen
worden geoptimaliseerd en duidelijker afgestemd qua aanwezige vaardigheden en potentieel

Coaching via de telefoon/conference-calls/webcam/ e-mail
Alle bovenvermelde coachings en consultings-opties zijn ook beschikbaar middels telefonische gesprekken, conference calls, webcam en e-mail. Dit kan bv. ondersteund worden doordat u mij foto's e-mailt van uw kunstzinnige werk voortvloeiend uit de coachings-sessies.