Bedrijfsuitjes


Een Bedrijfsuitje van Heartworkz is iets uitzonderlijks. Deze zijn opgezet vanuit de diepere kennismaking met natuur-fenomenen en hoe die corresponderen met onszelf.

Zo behelst het een dag of een dagdeel de natuur in te gaan met mensen van uw organisatie en de fenomenen van de natuur tot je laten spreken. Dan vanuit de insteek om de link tussen de Levenskrachten in de natuur, jezelf en je collega´s bewuster te maken.

Natuur-omgevingen hebben elk onderscheidende energetische kwaliteiten. Zo is het in een bos heel anders dan aan zee. Of aan een rivier staan, op de heide of op heuvels.

Deze verschillen in Levenskrachten spreken zich ook in ons uit. Door de natuur en haar Levenskrachten bewuster te leren kennen en stil te staan bij wat de verschillende natuur-omgevingen met ons doen en wat we er door voelen, kunnen we ons zelf beter begrijpen. Laten we ons b.v. bedrukken door bewolking en regen, of juist niet, en waarom wel of niet.

Voor collega´s onder elkaar geeft dit de mogelijkheid om de ander vanuit een andere optiek en beleving nader te leren kennen. Het kan zo een levendige input geven voor een versterking van de onderlinge band en voor een betere samenwerking.

Onderdeel van het programma bestaat er tevens uit om op kunstzinnige wijze en spelenderwijs deze Levenskrachten nader te ervaren. Bijvoorbeeld aan de hand van het werken met onderdelen van een muziek-theater spel, t.w. Muziektheater-spel "Eens".

Afhankelijk van de vraag wordt een specifieke natuur-omgeving voorgesteld.

Neem gerust contact op voor meer informatie.