Hartelijke Welkom

Onze integrale werkwijze helpt u en uw organisatie om ontwikkeling en verandering op een bewustere en optimalere manier aan te kunnen pakken "vanuit het hart".

De toepassing van deze integrale werkwijze gaat d.m.v. de activatie van de 4 basis-tools van het hart, t.w.:
1. open-mindedness
2. gevoel voor waarheid
3. empathie - inleven in de ander en de wereld, en
4. intuïtie - het goede kunnen doen in de wereld.

Deze integrale werkwijze resulteert voor uzelf en uw organisatie in nieuw oplossend vermogen, vitalisering en een bewustere coherentie tussen denken, gevoel en doen.

De 4 basis-tools van het hart zijn de leidraad en assessment-tools om issues te identificeren en adequaat "vanuit het hart" te kunnen aankaarten.
.